Mae Cwmni Cynnal yn cael ei fewnoli gan gynghorau Gwynedd a Môn o’r 1af o Ebrill. 

Diolch am eich cefnogaeth dros yr blynyddoedd. 

DIWEDDARU LOGO YSGOL

RHIFYN NEWYDD Y CLICIADUR

AMDANOM NI…

Sefydlwyd CYNNAL yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Erbyn heddiw, ein prif swyddogaeth yw darparu gwasanaethau cefnogi TGCh – trwy dîm o staff cefnogi SIMS, dylunwyr adnoddau, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol – i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…

UNEDAU

Uned Technegol

Prif amcan Uned Gefnogaeth Dechnegol CYNNAL yw darparu ymgynghoriad a chymorth technegol i dros 250 o ysgolion yng ngogledd Cymru. 

Mwy am waith yr uned…

Uned SIMS

Mae Uned Cefnogi SIMS CYNNAL yn wasanaeth proffesiynol, cwbl ddwyieithog sy’n darparu cyngor a chymorth rhagweithiol i ysgolion ac Awdurdodau Lleol i wneud defnydd llawn o’u Systemau Gwybodaeth Rheoli.

Mwy am waith yr uned…

Uned Datblygiadau’r We

Mae Uned Datblygiadau’r We CYNNAL yn cynhyrchu gwefannau, systemau ar-lein ac adnoddau addysgol digidol i ysgolion, Awdurdodau Lleol a nifer o Asiantaethau allanol eraill.

Mwy am waith Ddatblygu systemau yr uned…
Mwy am waith Adnoddau e-ddysgu yr uned…