Swydd Wag – Pennaeth Datblygiadau’r We

(£43,857 – 46,485)

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

CYSYLLTU Â CYNNAL!

Oherwydd yr amgylchiadau nid oes neb yn ein swyddfa i ateb y ffôn, ond mae staff CYNNAL dal yma yn gweithio i’ch helpu.

 

Gallwch gysylltu gydag adran benodol drwy’r e-byst isod:

Adran Dechnegol: technegol@cynnal.co.uk

Adran SIMS: sims@cynnal.co.uk

Adran Dylunio’r We: adnoddau@cynnal.co.uk

RHIFYN NEWYDD Y CLICIADUR

RHIFYN NEWYDD 


E-GYLCHGRAWN ADDYSG GREFYDDOL

AMDANOM NI…

Sefydlwyd CYNNAL yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Erbyn heddiw, ein prif swyddogaeth yw darparu gwasanaethau cefnogi TGCh – trwy dîm o staff cefnogi SIMS, dylunwyr adnoddau, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol – i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…

UNEDAU

Uned Technegol

Prif amcan Uned Gefnogaeth Dechnegol CYNNAL yw darparu ymgynghoriad a chymorth technegol i dros 250 o ysgolion yng ngogledd Cymru. 

Mwy am waith yr uned…

Uned SIMS

Mae Uned Cefnogi SIMS CYNNAL yn wasanaeth proffesiynol, cwbl ddwyieithog sy’n darparu cyngor a chymorth rhagweithiol i ysgolion ac Awdurdodau Lleol i wneud defnydd llawn o’u Systemau Gwybodaeth Rheoli.

Mwy am waith yr uned…

Uned Datblygiadau’r We

Mae Uned Datblygiadau’r We CYNNAL yn cynhyrchu gwefannau, systemau ar-lein ac adnoddau addysgol digidol i ysgolion, Awdurdodau Lleol a nifer o Asiantaethau allanol eraill.

Mwy am waith Ddatblygu systemau yr uned…
Mwy am waith Adnoddau e-ddysgu yr uned…