Y CWMNI

Sefydlwyd CYNNAL yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Erbyn heddiw, ein prif swyddogaeth yw darparu gwasanaethau cefnogi TGCh – trwy dîm o staff cefnogi SIMS, dylunwyr adnoddau a systemau, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol – i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Rydym yn cefnogi 209 o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar draws y pedwar awdurdod.

Rydym yn cynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol :

  • Gwerthu, arsefydlu, cynnal a chadw a chefnogi rhwydweithiau a systemau TGCh
  • Cefnogi a hyfforddi ar y defnydd o systemau rheoli gwybodaeth ysgolion
  • Dylunio a datblygu adnoddau addysgol rhyngweithiol i ysgolion Cymru
  • Datblygu systemau i gefnogi addysgu ar-lein. Cliciwch yma i weld mwy.
  • Trefnu cyrsiau hyfforddi i uwchsgilio athrawon i ddefnyddio technoleg yn effeithiol
  • Cefnogi a hwyluso y defnydd o Lwyfannau Dysgu
  • Cynghori ysgolion ar ddatblygiad a defnydd systemau cyfrifiadurol a systemau gwybodaeth rheolaethol

I gysylltu gydag unedau unigol, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol::

Switchfwrdd / Cyffredinol:01286 677686 yna 1 ac yna 4

Uned Cefnogi SIMS: 01286 677686  yna 1 ac yna 1 neu  01286 671256   –   sims@cynnal.co.uk
Trwsio a Chynnal Offer / Archebu Offer: 01286 677686  yna 1 ac yna 2 neu  01286 671257   –   technegol@cynnal.co.uk
Dadansoddi Data / Dylunio Adnoddau / e-Ddysgu: 01286 677686  yna 1 ac yna 3 neu  01286 685410   –     adnoddau@cynnal.co.uk

LLEOLIAD

CYSYLLTWCH Â NI

14 + 12 =