TECHNEGOL

Prif amcan Uned Gefnogaeth Dechnegol CYNNAL yw darparu ymgynghoriad a chymorth technegol i dros 250 o ysgolion yng ngogledd Cymru. Mae gan yr uned dros 20 mlynedd o brofiad, ac mae ei hymroddiad yr un mor ymroddedig heddiw ag erioed i ddarparu’r gwasanaeth ddwyieithog gorau posib ac i sicrhau bod ysgolion yn gyfarwydd â’r technolegau diweddaraf.

Daw ein staff o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnig eu profiadau unigol eu hunain i greu tîm proffesiynol. Rydym i gyd yn ddwyieithog ac yn gallu cynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg neu Saesneg i’n cwsmeriaid. Mae nifer o’r staff wedi cymhwyso at lefel gradd a chanddynt gymwysterau proffesiynol gan Microsoft a Cisco.

Mae ein staff yn mynychu seminarau technegol a chyfarfodydd â chyflenwyr, partneriaid a staff cysylltiedig yn rheolaidd. Drwy hynny, rydym wedi ffurfio perthnasau gweithio agos ar draws y rhanbarth a thu hwnt.

 

Am fwy o wybodaeth am waith o ddydd i ddydd yr Uned cliciwch yma.

Cysylltu â’r adran:

☎️ 01286 677686  yna 1 ac yna 2 neu  01286 671257

PROSIECTAU
TECHNEGOL

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ymwneud ag amrediad eang ac amrywiol o brosiectau- y cyfan yn fwy na digon o waith i gadw’r rheolwr prosiect mwyaf ymroddedig yn brysur. Dyma rai o’r prosiectau a reolwyd ganddom dros y 3 / 4 blynedd olaf: