SIMS

Mae Uned Cefnogi SIMS CYNNAL yn wasanaeth proffesiynol, cwbl ddwyieithog sy’n darparu cyngor a chymorth rhagweithiol i ysgolion ac Awdurdodau Lleol i wneud defnydd llawn o’u Systemau Gwybodaeth Rheoli. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan dîm profiadol sydd â lefelau sylweddol o arbenigedd mewn sawl maes o reolaeth ysgolion. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor ar y defnydd o’r meddalwedd, a’r wybodaeth a gedwir yn y meddalwedd, i gefnogi rheolaeth o effeithiolrwydd yr ysgol gyfan, er enghraifft, asesiadau, presenoldeb, cyllid, ymddygiad, amserlennu ynghyd â chynorthwyo ysgolion i gwrdd â’u gofynion statudol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac ESTYN.

Mae’r tîm yn cynnig cyrsiau hyfforddi dwyieithog a dogfennaeth ym mhob modiwl. Fel arfer, cynhelir hyfforddiant yn CYNNAL, ond gellir hefyd eu teilwra ar y safle ar gyfer anghenion penodol ysgol.

Mae desg gymorth ffôn pwrpasol llawn amser i gefnogi pob defnyddiwr argael rhwng o 8.30am – 16.30pm.

Darperir cymorth technegol i gefnogi arsefydliadau, gweithredu a chynnal a chadw caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol.

Er mwyn i ysgolion dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau mewn technoleg, mae aelodau o’r tîm yn mynychu cyfarfodydd grwpiau defnyddwyr a diweddariadau meddalwedd yn rheolaidd

Cysylltu â’r adran:

☎️ 01286 677686  yna 1 ac yna 1 neu  01286 671256

PROSIECTAU
SIMS