Gosod Sims Teacher App ar eich dyfais

Gosod Sims Teacher App ar eich dyfais

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English GOSOD SIMS TEACHER APP AR EICH DYFAIS Dyma fideo byr ar sut i osod Sims Teacher App ar eich iPad.Os oes gennych unrhyw broblem, cysylltwch â’r adran Sims –...
Dadansoddi Canlyniadau Arholiadau

Dadansoddi Canlyniadau Arholiadau

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog DADANSODDICANLYNIADAUARHOLIADAU Mae adroddiad mesuredd perfformiad (Performance Measures Report) yn galluogi ein tim SIMS i ddadansoddi canlyniadau arholiadau yr Haf gan roi ystyriaeth...
Tracio Cynnydd Disgyblion

Tracio Cynnydd Disgyblion

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog TRACIO CYNNYDDDISGYBLION Drwy ddefnyddio’r system ‘Assessment’ gall ein tim SIMS dracio cynnydd disgybl / disgyblion / grŵp o ddisgyblion ar lefel pwnc / cwrs / dosbarth / wrth greu...
Cyrsiau SIMS / FMS / PFM / Schoolcomms

Cyrsiau SIMS / FMS / PFM / Schoolcomms

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog CYRSIAU SIMS / FMS / PFM / SCHOOLCOMMS Mae’r adran SIMS yn cynnig cyrsiau i’r ysgolion cynradd ac uwchradd yma yn y swyddfeydd yng Nghaernarfon. Gall yr Uned fynychu yr ysgol i roi...
System Talu am ginio / tripiau / gwersi ar-lein

System Talu am ginio / tripiau / gwersi ar-lein

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog SYSTEM TALU AM GINIO / TRIPIAU /GWERSI AR-LEIN Yn ddiweddar sefydlwyd System Talu am ginio / tripiau / gwersi ar-lein. Golygai hyn fod rhieni yn gallu talu am wasanaeth yr ysgolion drwy...