System Sain

System Sain

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SYSTEM SAINCYMDEITHASOL Mae’r System Sain (PA System) yn cael ei ddefnyddio i wneud cyhoeddiadau drwy seinyddion mewn adeilad lle na fyddai’r llais naturiol yn ei...
CCTV

CCTV

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SYSTEM TCC Mae CYNNAL bellach yn cynnig System TCC (Teledu Cylch Cyfyng) fel rhan o’i bortffolio helaeth o wasanaethau a ddarperir i ysgolion. Gall CYNNAL gynnig cynnyrch...
Mobile Device Managment

Mobile Device Managment

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English MOBILE DEVICEMANAGEMENT Mae Cynnal yn cyd-weithio â Meraki, Zulu Desk a GSuite i ddarparu ysgolion gyda systemau Rheoli Dyfeisiau Symudol (Mobile Device Managment) i hwyluso...
Govroam

Govroam

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English GOVROAM Mewn cydweithrediad â Chyngor Ynys Môn mae CYNNAL wedi sicrhau bod rhwydwaith diwifr Govroam ar gael mewn ysgolion yn Ynys...
Ysgolion Newydd

Ysgolion Newydd

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English YSGOLIONNEWYDD Un o brosiectau diweddaraf adran Technegol Cynnal yw gosod isadeiledd mewn ysgolion. Mae’r gwasanaeth yn amrywio o adeiladau newydd i safleoedd wedi’u...