e-Lyfr Llythrennedd

e-Lyfr Llythrennedd

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-LYFR LLYTHRENEDD Canllaw hanfodol i unrhyw ddisgybl oedran uwchradd sydd eisiau cymorth i wella cywirdeb ei iaith. Gydag animeiddiad lliwgar a chlir i esbonio un rheol iaith...
e-Lyfr Maths – Pwyso a Mesur

e-Lyfr Maths – Pwyso a Mesur

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-LYFR MATHSPWYSO A MESUR Y cyntaf mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set...
Gwylia Dy Hun Gwion!

Gwylia Dy Hun Gwion!

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English GWYLIA DYHUN GWION! Nofel wreiddiol yn y Gymraeg wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf. Mae’r stori wedi ei rhannu yn dair rhan, gyda chwestiynau ar ddiwedd...
On y Va! 1 & 2

On y Va! 1 & 2

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English ON Y VA!1 & 2 Gall dysgu ychydig am Ffrainc a’i hiaith fod yn hwyl. Yn fwy felly gyda’r llyfr rhyngweithiol yma. Mae Lucie a Thierry yn ffrindiau mawr, ac maent yma...