Darllen y Ddraig

Darllen y Ddraig

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English DARLLEN Y DDRAIG! Dyma adnodd sy’n cynnwys 14 o destunau darllen a deall cyffrous sydd wedi eu creu gan ddisgyblion dan arweiniad yr awdures Bethan Gwanas. Bwriad y...
Stori Branwen CS/CA2

Stori Branwen CS/CA2

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English STORI BRANWENCS / CA2 Fersiwn darluniadol o hanes Branwen – y prif gymeriad yn yr ail o Bedair Cainc y Mabinogi, yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol ar ddiwedd y...
e-Lyfr Maths – Ffracsiynau

e-Lyfr Maths – Ffracsiynau

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-LYFR MATHSFFRACSIYNAU Yr ail mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set...
e-Lyfr Maths – Amser

e-Lyfr Maths – Amser

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-LYFR MATHSAMSER Y drydedd mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set Matiau...
e-Lyfr Maths – Arian, Llog ac Elw

e-Lyfr Maths – Arian, Llog ac Elw

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-LYFR MATHSARIAN, LLOG AC ELW Y bedwaredd mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio...