e-gylchgrawn Addysg Grefyddol

e-gylchgrawn Addysg Grefyddol

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-GYLCHGRAWN ADDYSG GREFYDDOL Erthyglau cyfoes i hybu sgiliau addysg grefyddol, llythrennedd a rhifedd dysgwyr 11-14 oed i’w ddefnyddio o fewn gwersi Addysg Grefyddol a...
e-Bapur Newydd Y Cliciadur

e-Bapur Newydd Y Cliciadur

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English E-BAPUR NEWYDDY CLICIADUR Dyma E-bapur newydd cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2. Mae’n helpu dysgwyr cynradd i fod yn ymwybodol o faterion cyfoes yng Nghymru a...