Hunan Arfarnu TGCh

Hunan Arfarnu TGCh

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English HUNANARFARNU TGCH Offeryn i ysgolion arfarnu safonau, darpariaeth ac ansawdd arweinyddiaeth TGCh ac i greu cynlluniau gweithredu er mwyn gwella. Rhennir yr arfarniad i 5 maes...
Holiadur Ar-lein

Holiadur Ar-lein

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English HOLIADURAR-LEIN System holiaduron canfod barn ar-lein. Mae CYNNAL wedi datblygu system holiaduron canfod barn ar-lein sydd yn casglu gwybodaeth, ac yna’n creu ffeil Excel...
Safle Cynhaliaeth

Safle Cynhaliaeth

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SAFLECYNHALIAETH ​ Darparu gwybodaeth / data cymharol i ysgol yn seiliedig ar gronfeydd data ysgolion (e.e. darparu data cyn-Arolwg, manylion am grwpiau o ddisgyblion bregus...