Adolygiad Rheolaeth Ysgol

Adolygiad Rheolaeth Ysgol

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English ADOLYGIADRHEOLAETH YSGOL Offeryn i ysgolion arfarnu safonau ac ansawdd gofynion statudol arweinyddiaeth ac i greu cynlluniau er mwyn gwella. Rhennir yr arfarniad i feysydd...
System Ymwelwyr

System Ymwelwyr

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SYSTEMYMWELWYR Dull modern, diogel, di-bapur ac effeithiol o gofnodi ymwelwyr i’ch ysgol. Mae CYNNAL wedi datblygu system ddigidol ddwyieithog i gofrestru ymwelwyr i’ch ysgol...
Hunan Adolygiad Llywodraethwyr

Hunan Adolygiad Llywodraethwyr

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English HUNANADOLYGIADLLYWODRAETHWYR Rhennir yr offeryn yn 2 holiadur – Holiadur Sylfaenol a Awgrymir, a Hunan Arfarnu Llywodraethwyr. Gofynnir i gyrff llywodraethu ddod i farn yn erbyn...
Cynllun Datblygu Unigol

Cynllun Datblygu Unigol

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English CYNLLUNDATBLYGUUNIGOL Er mwyn hwyluso’r broses o gynnal Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) ac o gwblhau adolygiadau blynyddol mae Cwmni CYNNAL ynghyd â gwasanaeth Anghenion Dysgu...
Systemau Teithio Consortiwm Ôl-16

Systemau Teithio Consortiwm Ôl-16

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SYSTEM TEITHIOCONSORTIWM ÔL-16 Fel rhan o fid lwyddiannus gan CYNNAL i weinyddu trefniadau teithio cyrsiau cydweithredol 16-19 Arfon ac Ynys Môn ar gyfer 2014-2015, fe...