Tyrd i weithio

Tyrd i weithio

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English TYRD I WEITHIO Ap cyfrwng Cymraeg wedi’i ddatblygu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sy’n edrych ar rai o’r swyddi gwahanol o fewn byd gwaith gan herio stereo-teipio o fewn rhai o’r...
Sut mae pethau’n gweithio

Sut mae pethau’n gweithio

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English SUT MAE PETHAU’N GWEITHIO Adnodd hanfodol ar gyfer CA2 yn bennaf. Mae’n cyflwyno’r agwedd “Sut mae pethau’n gweithio” o gwricwlwm Gwyddoniaeth CA2, ac mae wedi ei...
Y Ddaear Gynaliadwy

Y Ddaear Gynaliadwy

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English Y DDAEARGYNALIADWY Adnodd hanfodol ar gyfer CA2 yn bennaf. Mae’n cyflwyno’r agwedd “Y Ddaear gynaliadwy” o gwricwlwm Gwyddoniaeth CA2, ac mae wedi ei strwythuro i adlewyrchu’r...
Cyd-ddibyniaeth organebau

Cyd-ddibyniaeth organebau

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English CYD-DDIBYNIAETHORGANEBAU Adnodd hanfodol ar gyfer CA2 yn bennaf. Mae’n cyflwyno’r agwedd “Cyd-ddibyniaeth organebau” o gwricwlwm Gwyddoniaeth CA2, ac mae wedi ei strwythuro i...
Trydan a Chi

Trydan a Chi

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English TRYDANA CHI Mae’r adnodd wedi’i anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’n cyflwyno trydan, y broses o gynhyrchu pŵer niwclear ynghyd a sut mae’n cyrraedd ein tai mewn nifer...