Cip ar Fathemateg

Cip ar Fathemateg

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English CIP AR FATHEMATEG Adnodd rhyngweithiol sy’n ymdrin â’r cynnwys a geir yn y ‘Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol’. Mae’n cynnwys clipiau ysgrifennu animeiddiedig byr sy’n esbonio sut...
Rhesymu’n Rhifiadol

Rhesymu’n Rhifiadol

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English RHESYMU’NRHIFIADOL Adnodd i ddatblygu gallu myfyrwyr i resymu’n rhifiadol yn eu bywydau pob dydd. Mae 75 cwestiwn aml-gam wedi’i selio ar sefyllfaoedd bywyd go iawn wedi’i...
Lletygarwch ac Arlwyo – Cyfarpar Bach

Lletygarwch ac Arlwyo – Cyfarpar Bach

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English LLETYGARWCHAC ARLWYO -CYFARPAR BACH Adnodd ar gyfer bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio Lletygarwch ac Arlwyo. Mae’r adnodd hwn yn cynnwys cyfres o glipiau fideo,...
Busnes ar Waith

Busnes ar Waith

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English BUSNESAR WAITH Adnodd ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Busnes TGAU, BTEC a Lefel A yn cynnwys 18 o gyfweliadau ar ffurf fideo a gweithgareddau rhyngweithiol, fydd yn dangos...
Gwerthuso Cerddoriaeth

Gwerthuso Cerddoriaeth

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English GWERTHUSOCERDDORIAETH Adnodd i baratoi dysgwyr ar gyfer arholiad Cerddoriaeth TGAU. Rhennir yr adnodd i’r 4 Maes Astudio, gyda 16 o gwestiynnau ym mhob adran. Termiadur....