Hetiau o Bob Lliw

Hetiau o Bob Lliw

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English HETIAU O BOB LLIW Mae’r adnodd Hetiau o Bob Lliw yn helpu datblygiad sgiliau iaith a chyfathrebu drwy ddefnyddio Makaton ynghyd â’r caneuon a’r gweithgareddau a...
Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal

Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English YMWYBYDDIAETH IAITH MEWN IECHYD A GOFAL Nod y pecyn yw cynyddu dealltwriaeth dysgwyr sydd â gwahanol sgiliau iaith Gymraeg, o arwyddocad y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a...
Adeiladu Rhithiwr

Adeiladu Rhithiwr

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English ADEILADURHITHWIR Adnodd rhyngweithiol ar-lein i ddysgwyr Lefel 1 / Lefel 2. Rhennir yr adnodd yn 4 uned. Mae’r unedau yn cynnwys 5 tiwtorial animeiddiedig i helpu dysgwyr i weld...
Lletygarwch ac Arlwyo – Iechyd, Diogelwch a Hylendid

Lletygarwch ac Arlwyo – Iechyd, Diogelwch a Hylendid

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English LLETYGARWCHAC ARLWYO -IECHYD, DIOGELWCHA HYLENDID Adnodd yn cynnwys deunydd rhyngweithiol i’w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn ac ar gyfer astudio annibynnol gan bobl ifanc rhwng 14 a...
Dylunio a Thechnoleg TGAU

Dylunio a Thechnoleg TGAU

Cartref Cartref Technegol SIMS Adnoddau E-ddysgu Datblygu Systemau Y Cwmni Catalog English DYLUNIO ATHECHNOLEG TGAU Adnodd dwyieithog ar gyfer myfyrwyr Dylunio a Thechnoleg TGAU wedi ei rannu i bum adran wahanol, sef DTh ac ein Byd, Cynhyrchu, Deunyddiau, Arfau ac...