YMWYBYDDIAETH
IAITH MEWN
IECHYD A GOFAL

Nod y pecyn yw cynyddu dealltwriaeth dysgwyr sydd â gwahanol sgiliau iaith Gymraeg, o arwyddocad y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn benodol, maent yn cefnogi addysgu Uned 1 y cymhwyster newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd: deilliant dysgu 7 (Deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol) a deilliant dysgu 8 (Deall pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i unigolion a’u gofalwyr).

GWELD YR ADNODD