E-BAPUR NEWYDD
Y CLICIADUR

Dyma E-bapur newydd cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2. Mae’n helpu dysgwyr cynradd i fod yn ymwybodol o faterion cyfoes yng Nghymru a byd eang.
Gellir defnyddio’r e-bapur ar gyfer sesiynau addysgu yn yr ysgol, gwaith pâr, grŵp neu waith dosbarth.

Mae’r e-bapur newydd yn ateb rhan helaeth o ofynion Rhaglen Astudio CA2 Cymraeg (Darllen) y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd diwygiedig a’r Cwricwlwm Cymraeg.
Gellir defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled neu ffôn. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd yn, ac oddi allan i’r dosbarth.

Ar gael am ddim ar safle Hwb

GWELD YR ADNODD