VDI

Mae’r prosiect VDI wedi bod yn un o’r prosiectau mwyaf uchelgeisiol a mwyaf cymhleth a ddyluniwyd ganddom – yn cynnwys 25 server ar draws y rhanbarth, gyda dros 1000 o ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae’n cynnig mynediad diogel o bell/adref i staff ysgolion at eu gwaith yn yr ysgolion. Mae’r system yn defnyddio system dilysu dau-ffactor i sicrhau mynediad diogel at y sesiwn ‘remote desktop’, a rydym wedi datblygu rhaglen ar gyfer y defnyddwyr. Enw’r system yw Gweithio Gartref.