TYRD I

WEITHIO

Ap cyfrwng Cymraeg wedi’i ddatblygu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sy’n edrych ar rai o’r swyddi gwahanol o fewn byd gwaith gan herio stereo-teipio o fewn rhai o’r swyddi fwyaf traddodiadol.

Mae’r gweithgareddau rhyngweithiol syml sydd wedi’u datblygu yn berthnasol i’r saith maes dysgu:

  •  Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
  • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (wedi’i ddiwygio i gynnwys cydran llythrennedd y FfLlRh)
  • Datblygiad Mathemategol (wedi’i ddiwygio i gynnwys cydran rhifedd y FfLlRh)
  • Datblygu’r Gymraeg
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
  • Datblygiad Corfforol
  • Datblygiad Creadigol.

Cefnogir yr Ap gan 7 ffilm o fewn 4 thema gwaith, a gellir ei ddefnyddio fel gweithgaredd dosbarth, grŵp neu unigol.

GWELD YR ADNODD