SYSTEM TEITHIO
CONSORTIWM ÔL-16

Fel rhan o fid lwyddiannus gan CYNNAL i weinyddu trefniadau teithio cyrsiau cydweithredol 16-19 Arfon ac Ynys Môn ar gyfer 2014-2015, fe ddatblygwyd system ar-lein i hwyluso’r broses o’i weinyddu. Mae’r system yn galluogi’r ysgolion i fewngofnodi a chofrestru/dad-gofrestru disgyblion ar gyrsiau cydweithredol. Gall ysgolion hefyd gofnodi absenoldebau disgyblion a chofnodi os yw gwers wedi ei chanslo. Mae e-byst yn cael eu gyrru pan fydd newid mewn cofrestriad, neu absenoldeb disgybl fel y gellir addasu’r trefniant teithio os bydd angen. Gall CYNNAL, y Consortiwm Ôl-16, a’r ysgolion fewngofnodi i’r system a derbyn adroddiadau ar wahanol elfennau.