SYSTEM
YMWELWYR

Dull modern, diogel, di-bapur ac effeithiol o gofnodi ymwelwyr i’ch ysgol.

Mae CYNNAL wedi datblygu system ddigidol ddwyieithog i gofrestru ymwelwyr i’ch ysgol mewn dull diogel, sydyn a syml. Mae’r system yn un sydd yn gweithio drwy borwr gwe, ac fe ellir ei sefydlu ar iPad ar stondin yn y dderbynfa, neu gyfrifiadur. 

Mae’r meysydd yn gwbl addasadwy – byddwn yn creu’r ffurflenni gyda’r meysydd yr ydych eisiau! Ac fe allwn ddiwygio’r amodau a thelerau yn unol â’ch gofyn i sichrau fod ymwelwyr yn cytuno i unrhyw amodau a thelerau penodol i’ch ysgol. Trosolwg o’r holl ymwelwyr ar gael i weinyddwyr drwy’r dashfwrdd gweinyddol. Gellir cael mynediad i’r dashfwrdd gweinyddol drwy’r we (mynediad o unrhyw le). Yma hefyd gellir cofnodi ymwelwyr i mewn / allan.

Am brisiau neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni…

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan – https://info.ymwelwyrysgol.cymru/

CYSYLLTWCH Â NI

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni:

6 + 6 =