SYSTEM SAIN
CYMDEITHASOL

Mae’r System Sain (PA System) yn cael ei ddefnyddio i wneud cyhoeddiadau drwy seinyddion mewn adeilad lle na fyddai’r llais naturiol yn ei gyrraedd. Defnyddir systemau i gwmpasu cynulleidfa fawr sydd wedi’w wasgaru dros ardal eang neu i wneud cyhoeddiadau mewn amgylcheddau swnllyd.

P’un a ydych angen system sain syml, system aml-barth, neu i chwarae cerddoriaeth gefndirol, gall CYNNAL gynllunio system i weddu anghenion eich ysgol. Mae’r opsiynau’n cynnwys:

  • Gosod meicroffonau “Bing bong” mewn lleoliadau lluosog gan alluogi gwahanol aelodau o staff i gyfathrebu dros y system. Gall hyn fod i barthau unigol heb dorri ar draws ardaloedd eraill neu ymhob man.
  • Chwaraewr CD, radio neu systemau chwarae cerddoriaeth digidol (cerddoriaeth gefndirol neu negeseuon wedi’u recordio ymlaen llaw), gan gynnwys defnyddio’r dechnoleg ddi-wifr Bluetooth ddiweddaraf.
  • Seinyddion dan do neu rhai awyr agored.

Cysylltwch â CYNNAL heddiw am fanylion pellach.

GALERI

LLUNIAU