SUT MAE
PETHAU’N 
GWEITHIO

Adnodd hanfodol ar gyfer CA2 yn bennaf. Mae’n cyflwyno’r agwedd “Sut mae pethau’n gweithio” o gwricwlwm Gwyddoniaeth CA2, ac mae wedi ei strwythuro i adlewyrchu’r meysydd yn y cwricwlwm:

– Trydan
– Grymoedd o wahanol fathau
– Sain
– Goleuni

Mae’r ap wedi ei ddylunio fel un gellir ei ddefnyddio o flaen dosbarth gan athro, neu gan ddisgyblion yn unigol.

Mae’r ap yn cynnwys gwybodaeth, animeiddiadau a gweithgareddau i ddiddori, herio a chymhwyso gwybodaeth y disgyblion.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD