SMOOTHWALL

Dros gyfnod o 6 mis, rydym wedi trosglwyddo’r holl ysgolion i system ffiltro’r we newydd. Roeddem yn gweld yr angen am system oedd yn hawdd i’w defnyddio gan staff, ac un allai gyflawni ein holl ofynion (fel dilysu a ffiltro BYOD). Rydym bellach yn rheoli tua 25 o systemau Smoothwall, yn rheoli a darparu mynediad i’r we i ysgolion, ymwelwyr a staff eraill ar draws gogledd Cymru.