SGRINIAU
ARDDANGOS

Mae CYNNAL wedi datblygu system arloesol sy’n eich galluogi i ddylunio a diweddaru sgriniau arddangos ysgol, a hynny o unrhyw beiriant, ar unrhyw adeg. Mae’r system yn cynnig amrywiaeth o dempledi y gallwch eu haddasu i greu eich sgrin unigryw eich hunan. Mae’r system hefyd gyda’r gallu i greu amserlen gyda cynnwys gwahanol yn ymddangos ar amser / ddyddiau penodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan – http://info.sgrin.cymru/

DYLUNIO A GOLYGU

Bydd un o ddylunwyr CYNNAL mewn cysylltiad gyda enghreifftiau o’r templedi o sgriniau ellir eu defnyddio, ac i drafod eich gofynion. Wedi penderfynu ar ddyluniad addas, byddwn yn ei greu i chwi, yn uwch-lwytho rhywfaint o’r cynnwys ac yn dangos sut i olygu a diweddaru’r cynnwys maes o law, gan ddefnyddio system golygu CYNNAL.

Gallwch ddewis gosodiad yn seiliedig ar 5 templed parod, ac yna fe fyddwn yn poblogi’r blychau gwahanol yn unol â’ch gofynion, gyda 1 neu fwy o’r canlynol:

  • Galeri lluniau
  • Fideo
  • Testun
  • Y tywydd
  • Gwefan allanol (e.e. twitter, fideo youtube, calendr Google)

Am brisiau neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni…

 

 

 

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

5 + 7 =