SAFLE
CYNHALIAETH

Darparu gwybodaeth / data cymharol i ysgol yn seiliedig ar gronfeydd data ysgolion (e.e. darparu data cyn-Arolwg, manylion am grwpiau o ddisgyblion bregus ayyb).

 • Casglu data CA2, CA3, CA4 a CA5 ar lefel disgybl drwy DEWi (neu gan yr ysgolion yn achos CA4 a CA5)
 • Dadansoddi ar sail cyrhaeddiad yn y pynciau craidd, – ar lefel CYNNAL, awdurdod ac ysgol ac yn ôl grwpiau PYD, maint ysgol, ieithyddol, a phlant bregus,
 • Dadansoddi cyrhaeddiad yn y pynciau sylfaen yn CA3 a’r holl bynciau dewisol yn CA4 a CA5,
 • Adrodd ar chwarteli ysgolion
 • Adrodd ar ddadansoddi CA2 – CA3 drwy wefan Cynhaliaeth.NET erbyn diwedd tymor yr haf
 • Adrodd ar ganlyniadau CA4 erbyn yr wythnos gyntaf ym Medi.
 • Ymateb i ofyn am ddadansoddiadau ar grwpiau penodol ym mhob cyfnod allweddol sydd yn amrywio o ran cynnwys ac amseriad, e.e.
  • Plant mewn gofal,
  • Cinio am ddim,
  • Teithwyr,
  • Anghenion addysgol arbennig.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

4 + 4 =