RHESYMU’N
RHIFIADOL

Adnodd i ddatblygu gallu myfyrwyr i resymu’n rhifiadol yn eu bywydau pob dydd. Mae 75 cwestiwn aml-gam wedi’i selio ar sefyllfaoedd bywyd go iawn wedi’i rhannu i’r meysydd: Cyllid, Trafnidiaeth, Y Cartref. Addas ar gyfer Myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4.

  • 3 maes Cyllid, Trafnidiaeth a Cartref gyda 25 cwestiwn yr un.
  • Bydd y dysgwyr yn dysgu ateb cwestiynau gyda strwythur.
  • Cwestiynau hunan farcio gyda llwybrau cywir ac anghywir.
  • Ysbrydoli, cyffroi a herio dysgwyr
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

I lawrlwytho daflen wybodaeth, cliciwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD