YSGOLION
NEWYDD

Un o brosiectau diweddaraf adran Technegol Cynnal yw gosod isadeiledd mewn ysgolion. Mae’r gwasanaeth yn amrywio o adeiladau newydd i safleoedd wedi’u hadnewyddu. Mae CYNNAL wedi gosod Sgrin Gyffwrdd Rhyngweithiol, LAN a diwifr, Chromebook’s, iPads a PC’s. Gweithio gyda thim arweinyddiaeth yr ysgolion bob amser i sicrhau gwerth am arian a bod terfynau amser yn cael eu cyflawni.