LLETYGARWCH
AC ARLWYO –
IECHYD, DIOGELWCH
A HYLENDID

Adnodd yn cynnwys deunydd rhyngweithiol i’w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn ac ar gyfer astudio annibynnol gan bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio TGAU neu NVQL1 Lletygarwch ac Arlwyo.

  • Rhennir yr adnodd yn 6 uned.
  • Mae pob uned yn cynnwys gwybodaeth, gweithgareddau rhyngweithiol, deunydd i’w lawrlwytho a cwis.
  • Ar ddiwedd pob uned bydd adran profi gwybodaeth ar ffurf cwis hunan farcio..
  • Cynorthwyo dysgwyr i ddeall pwysigrwydd iechyd, hylendid a diogelwch wrth baratoi, cynhyrchu a gweini bwyd.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

I lawrlwytho daflen wybodaeth, clicwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD