LLETYGARWCH
AC ARLWYO –
CYFARPAR BACH

Adnodd ar gyfer bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio Lletygarwch ac Arlwyo. Mae’r adnodd hwn yn cynnwys cyfres o glipiau fideo, ffotograffau a testun sy’n darparu gwybodaeth ar gyfarpar cegin.

  • Mae’r cyfarpar wedi’i grwpio yn ôl eu natur i 6 uned.
  • Mae pob uned yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i wirio dealltwriaeth y dysgwyr am y cyfarpar.
  • Bydd un fideo i bob uned yn dangos defnydd yr holl eitemau o gyfarpar bach sydd wedi’i rhestru yn yr uned hon.
  • Cynorthwyo dysgwyr i ddeall pwysigrwydd defnyddio, glanhau a storio pob eitem.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

I lawrlwytho daflen wybodaeth, cliciwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD