iPads/BYOD/WiFi

Mae’r nifer o iPads a dyfeisiau personol sy’n cael eu defnyddio mewn ysgolion wedi tyfu yn aruthrol, a mae’n dasg sylweddol i reoli y dyfeisiau yma,  tra’n sicrhau diogelwch yr offer a’r defnydd ohono. Rydym wedi creu nifer o systemau wi-fi pwrpasol ar gyfer y rhain, pob un â’i nodweddion unigryw, i roi’r profiad gorau i’r defnyddiwr.