HUNAN
ARFARNU TGCH

Offeryn i ysgolion arfarnu safonau, darpariaeth ac ansawdd arweinyddiaeth TGCh ac i greu cynlluniau gweithredu er mwyn gwella.

Rhennir yr arfarniad i 5 maes ffocws. Gofynnir i ysgolion ddod i farn am safonau, darpariaeth ac ansawdd arweinyddiaeth TGCh yn erbyn 35 o linynau penodol. Yna, fe ellir llunio camau neu gynlluniau gweithredu ar gyfer gwella’r llinyn/au dan sylw, gan nodi pwy sy’n gyfrifol a dyddiadau cwblhau. Mae modd hefyd uwchlwytho ffeiliau neu ddogfennau fel tystiolaeth i gefnogi’r arfarniadau, ac fe gynhyrchir nifer o adroddiadau fel allbynnau o’r system.

MEYSYEDD
FFOCWS

DIFFINIAD O
WAHANOL SAFONAU

HUNAN
ARFARNU

UWCHLWYTHO
TYSTIOLAETH

CYNLLUNIAU
GWEITHREDU

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

5 + 7 =