HUNAN
ADOLYGIAD
LLYWODRAETHWYR

Rhennir yr offeryn yn 2 holiadur – Holiadur Sylfaenol a Awgrymir, a Hunan Arfarnu Llywodraethwyr. Gofynnir i gyrff llywodraethu ddod i farn yn erbyn 36 o feysydd penodol wedi’u rhannu ar draws 5 maes ffocws o fewn yr Holiadur Sylfaen a Awgrymir. Rhennir yr Hunan Arfarnu Llywodraethwyr yn 6 maes ffocws, gyda chyfanswm o 119 o feysydd penodol. Gellir ychwanegu camau gweithredu neu gynlluniau gweithredu ar gyfer gwella ar gyfer pob maes, gan neilltuo cyfrifoldeb a dyddiadau cwblhau. Gellir llwytho ffeiliau neu ddogfennau i fyny fel tystiolaeth i gefnogi’r arfarniadau, ac mae nifer o adroddiadau ar gael fel allbynnau.

Mae hefyd modd gweld data hanesyddol drwy ddewis dyddiad.

HOLIDAUR SYLFAENOL
A AWGRYMIR

HUNAN ARFARNU
LLYWODRAETHWYR

HUNAN ARFARNU

UWCHLWYTHO TYSTIOLAETH

CYNLLUNIAU GWEITHREDU

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

10 + 7 =