HOLIADUR
AR-LEIN

System holiaduron canfod barn ar-lein.

Mae CYNNAL wedi datblygu system holiaduron canfod barn ar-lein sydd yn casglu gwybodaeth, ac yna’n creu ffeil Excel gyda dadansoddiad manwl o’r holl atebion. Gall ysgolion ddewis un o nifer o holiaduron parod, neu gallant ofyn am holiadur unigryw o’u dewis e.e. holiaduron ar gyfer athrawon, disgyblion, rhieni neu lywodraethwyr. Anfonir y canlyniadau a’r dadansoddiad i’r ysgol mewn taenlen Excel.

  • System ar-lein
  • Mynediad o unrhyw le, unrhywbryd
  • Mynediad anhysbys
  • Dewis o fanc o holiaduron parod neu gallwn greu holiaduron unigryw o’ch dewis
  • Gall yr holiadur fod ar agor am gyfnod o’ch dewis
  • Dadansoddiad manwl o’r ymatebion
  • Graffiau o’r ymatebion
  • Hawdd i’w uwchlwytho i’r Patrymlun Hunan Arfanru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

11 + 10 =