HETIAU

O BOB LLIW

Mae’r adnodd Hetiau o Bob Lliw yn helpu datblygiad sgiliau iaith a chyfathrebu drwy ddefnyddio Makaton ynghyd â’r caneuon a’r gweithgareddau a ddarperir.Dyluniwyd yr adnodd hwn i’w ddefnyddio gan athrawon, rhieni a gofalwyr i helpu plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd hefyd o fudd i’r rheiny sy’n dysgu Cymraeg neu Saesneg fel iaith arall.

GWELD YR ADNODD