GWYLIA DY
HYN GWION!

Nofel wreiddiol yn y Gymraeg wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf. Mae’r stori wedi ei rhannu yn dair rhan, gyda chwestiynau ar ddiwedd pob rhan yn seiliedig ar fformat y profion darllen cenedlaethol. Y bwriad yw rhoi cyfle i disgyblion ymgyfarwyddo gyda dull y profion cenedlaethol, tra’n cadw eu diddordeb mewn nofel ddramatig ar ffurf ddigidol.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD