E-LYFR MATHS
PWYSO A MESUR

Y cyntaf mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set Matiau Mathamateg greuwyd gan gwmni CYNNAL. Yn y llyfr yma, cyflwynir agweddau o ymresymu – wrth dorri un cwestiwn mawr i lawr yn nifer o gwestiynau llai, gyda phwyslais ar bwyso a mesur. Mae’r llyfr yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol i brofi dealltwriaeth y disgyblion.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD