E-LYFR MATHS
ARIAN, LLOG AC ELW

Y bedwaredd mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set Matiau Mathamateg greuwyd gan gwmni CYNNAL. Yn y llyfr yma, cyflwynir arian, llog ac elw. Mae’r llyfr yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol i brofi dealltwriaeth y disgyblion.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD