E-LYFR 
LLYTHRENEDD

Canllaw hanfodol i unrhyw ddisgybl oedran uwchradd sydd eisiau cymorth i wella cywirdeb ei iaith. Gydag animeiddiad lliwgar a chlir i esbonio un rheol iaith ar y tro, a phedwar ymarferiad cwbl ryngweithiol. Mae’r e-Lyfr Llythrennedd yn adnodd cwbl unigryw.

Mae’n addas i athrawon iaith ei ddefnyddio gyda dosbarthiadau neu i ddisgyblion ei ddefnyddio’n annibynnol gartref. Gall athrawon ar draws y cwricwlwm wneud defnydd ohono i atgyfnerthu sgiliau ieithyddol cyn gwneud tasgau penodol. Bydd athrawon yn falch o glywed nad oes unrhyw waith marcio yn deillio o’r adnodd hwn!

Mae’r e-lyfr wedi ei rannu’n saith pennod, gyda phob pennod yn canolbwyntio ar agwedd wahanol o lythrennedd:
“Y Treiglad trwynol”, “y treiglad meddal”, “fy”, “‘ei’ gwrywaidd”, “‘ei’ benywaidd”, “yr wyddor, llafariaid a chytseiniaid”, ac “arddodiad”.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD