E-GYLCHGRAWN

ADDYSG GREFYDDOL

Erthyglau cyfoes i hybu sgiliau addysg grefyddol, llythrennedd a rhifedd dysgwyr 11-14 oed i’w ddefnyddio o fewn gwersi Addysg Grefyddol a chyswllt gwersi eraill.

Cynnwys erthyglau, Termiadur a clipiau sain a fideo.
Gellir ddefnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd yn, ac oddi allan i’r dosbarth.

Ar gael am ddim ar wefan Hwb.

GWELD YR ADNODD