DYSGU TRWY 
DAEARYDDIAETH

Adnodd yn cynnwys cyfres o weithgareddau amlgyfrwng addysgu a dysgu i gefnogi cwrs Daearyddiaeth CBAC UG ac U2.

Mae’r adnodd yn cefnogi addysgeg rhyngweithiol cyfredol, gan gynnwys asesu ar gyfer dysgu. Mae’r adnodd yn datblygu dealltwriaeth a sgiliau daearyddol drwy weithgareddau sydd â ffocws benodol ar lythrennedd a rhifedd ac yn canolbwyntio’n arbennig ar sgiliau rhifedd a mathemategol fel y nodir yn manyleb CBAC.

Mae pob gweithgaredd yn cysylltu’n uniongyrchol â phedair uned ac is-adrannau o fanyleb Daearyddiaeth CBAC ac yn dilyn yr un fformat sef:

  • Deunydd ysgogi
  • Cwestiwn Mawr
  • A cyfres o gwestiynau llai wedi eu selio ar fformat cwestiynau arholiad.

Mae perthynas glir rhwng y cwestiynau a’r Amcanion Asesu ym manyleb CBAC, yn arbennig Amcanion Asesu 2 a 3, a gwelir defnydd hefyd o’r geiriau gorchymyn defnyddir gan CBAC yn y papurau arholiad.

GWELD YR ADNODD