DYLUNIO
GWEFANNAU
CREADIGOL

Yn ogystal â chreu gwefanau i Ysgolion, mae Uned Datblygiadau’r We CYNNAL gyda blynyddoedd helaeth o brofiad o gyd-weithio gyda cleientiaid i gynhyrchu gwefannau gwreiddiol, unigryw o’r safon uchaf. Mae pob gwefan a grëwn yn cael ei dylunio i ddiwallu anghenion penodol ein cleientiaid, ac mae cyfarfodydd a thrafodaethau rheolaidd drwy’r cylch bywyd datblygu yn caniatáu i ni greu gwefan bwrpasol sy’n gweddu i ofynion pob cleient. Mae pob un o’n gwefannau yn ymatebol (responsive) – h.y. wedi ei ddylunio ar gyfer ffonau symudol yn ogystal, sy’n caniatáu i’r wefan addasu i wahanol feintiau sgrin, gan gynnig y profiad gorau posibl i ymwelwyr pa bynnag ffordd maen nhw’n cyrchu’r wefan.
Rydym yn cynnig rheolaeth cynnwys lawn ar ein gwefannau fel y gall ein cleientiaid ddiweddaru eu gwefannau fodd bynnag, a phryd bynnag yr hoffent.
Mae’r arbenigedd dylunio graffeg gennym hefyd i ddylunio logo a brandio corfforaethol i gleientiaid i sicrhau fod hunaniaeth corfforaethol cryf yn treiddio trwy pob agwedd o’r cwmni.
Rydym hefyd yn cynnig pecynnau cartrefu, cymorth a chynnal safleoedd gwe.
Os ydych yn chwilio am gwmni i ddylunio a ddatblygu eich gwefan,

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

1 + 3 =