DYLUNIO
GWEFANNAU
CREADIGOL
I YSGOLION

Mae pob un o’n safleoedd yn ymatebol (responsive) ac yn cael eu profi ar y fersiynau diweddaraf o’r prif borwyr gwe er mwyn sicrhau y bydd eich gwefan yn cyfleu’r wybodaeth gywir, ac yn edrych yn wych ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau symudol yn y broses.

Rydym yn gwneud defnydd llawn o dechnolegau diweddar gan gynnwys HTML5 a javascript i ddarparu’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr.

Gallwch integreiddio cyfrif twitter, facebook eich ysgol / sefydliad, Calendr Google / Office 365, fideos youtube ymysg eraill i greu gwefan ddeniadol a deinamig.

Gallwch ddiweddaru’r cynnwys yn hawdd gan ddefnyddio dashfwrdd hawdd i’w ddefnyddio, neu fe allwn ni ei ddiweddaru i chi!

Rydym yn cynnig 2 becyn gwahanol sydd wedi’u cynllunio i gwrdd ag anghenion eich ysgol:

  Pecyn Sylfaenol  Gwasanaeth wedi’i reoli

System

Diweddaru system a meddalwedd                      
CopÏau wrth gefn yn eu creu’n ddyddiol                      
Lled band heb ei gyfyngu                      
Enw’r safle am ddim (.co.uk, org.uk, .cymru, .wales)                      

Gwefan

Sefydlu’r wefan                     
Dylunio’r safle – Yn cynnwys templedi tudalennau                     
Mewnosod cynnwys cychwynnol                     

Gofal wedi gwerthiant

Dogfennaeth a chanllawiau ar ffurf fideo ar ddiweddaru’r safle                     
Cefnogaeth dechnegol                     
Cefnogaeth weinyddol            
Diweddaru cynnwys            

ENGHREIFFTIAU

Ysgol Bro Hyddgen

Ysgol Bro Hyddgen

Ysgol Ardudwy

Ysgol Ardudwy

Ysgol Llanystumdwy

Ysgol Llanystumdwy

Canolfan Addysg Penmaenrhos

Canolfan Addysg Penmaenrhos

CYSYLLTWCH A NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

1 + 8 =