DYLUNIO
GWEFANNAU
CREADIGOL
I YSGOLION

Mae pob un o’n safleoedd yn ymatebol (responsive) ac yn cael eu profi ar y fersiynau diweddaraf o’r prif borwyr gwe er mwyn sicrhau y bydd eich gwefan yn cyfleu’r wybodaeth gywir, ac yn edrych yn wych ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau symudol yn y broses.

Rydym yn gwneud defnydd llawn o dechnolegau diweddar gan gynnwys HTML5 a javascript i ddarparu’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr.

Gallwch integreiddio cyfrif twitter, facebook eich ysgol / sefydliad, Calendr Google / Office 365, fideos youtube ymysg eraill i greu gwefan ddeniadol a deinamig.

Gallwch ddiweddaru’r cynnwys yn hawdd gan ddefnyddio dashfwrdd hawdd i’w ddefnyddio, neu fe allwn ni ei ddiweddaru i chi!

Rydym yn cynnig 2 becyn gwahanol sydd wedi’u cynllunio i gwrdd ag anghenion eich ysgol:

  Pecyn Sylfaenol  Gwasanaeth wedi’i reoli

System

Diweddaru system a meddalwedd                      
CopÏau wrth gefn yn eu creu’n ddyddiol                      
Lled band heb ei gyfyngu                      
Enw’r safle am ddim (.co.uk, org.uk, .cymru, .wales)                      

Gwefan

Sefydlu’r wefan                     
Dylunio’r safle – Yn cynnwys templedi tudalennau                     
Mewnosod cynnwys cychwynnol                     

Gofal wedi gwerthiant

Dogfennaeth a chanllawiau ar ffurf fideo ar ddiweddaru’r safle                     
Cefnogaeth dechnegol                     
Cefnogaeth weinyddol            
Diweddaru cynnwys            

ENGHREIFFTIAU

Ysgol Bro Hyddgen

Ysgol Bro Hyddgen

Ysgol Ardudwy

Ysgol Ardudwy

Ysgol Llanystumdwy

Ysgol Llanystumdwy

CYSYLLTWCH A NI

Cysylltwch â ni am bris cystadleuol drwy lenwi’r ffurflen isod:

3 + 4 =