DYLUNIO A
THECHNOLEG
TGAU

Adnodd dwyieithog ar gyfer myfyrwyr Dylunio a Thechnoleg TGAU wedi ei rannu i bum adran wahanol, sef DTh ac ein Byd, Cynhyrchu, Deunyddiau, Arfau ac Offer & Prosesau.

  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.
  • Ysbrydoli, cyffroi a herio dysgwyr.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD