DIWEDDARU LOGO YSGOL

Mae’r rhan fwyaf o logos ysgolion yn hen ac wedi dyddio, yn bennaf oherwydd y dechnoleg a ddefnyddiwyd i’w creu flynyddoedd yn ôl. Mae Cynnal bellach yn cynnig gwasanaeth i ddiweddaru’ch logo, gan ddefnyddio rhaglenni modern. Mae ansawdd y ddelwedd yn llawer gwell, ac yn gwneud eich logo edrych yn well ar unwaith.
 
Rydym hefyd yn cynnig gwaith celf i ddylunio logo newydd.
 
Os oes gan eich ysgol lun neu syniad o’r hyn sydd ei angen arnoch chi, yna cysylltwch â ni!

DIOLCHIADAU

|

Ysgol y Graig

‘Diolch yn fawr am eich gwaith. Rydym yn hapus iawn efo’r ffordd mae o’n edrych.’

|

Ysgol Borth y Gest

‘Diolch o galon!’

|

Ysgol Moelfre a Goronwy Owen

‘Ma hein di neud fy nwrnod i, manw’n lyfli!’

|

Ysgol Treferthyr

‘Cawsom ein plesio’n fawr gyda’r logo ar ei newydd wedd. Roedd y gwasanaeth yn arbennig – yn gyflym a dim byd yn ormod o drafferth – diolch i chi’.