DIWEDDARU LOGO YSGOL

Mae’r rhan fwyaf o logos ysgolion yn hen ac wedi dyddio, yn bennaf oherwydd y dechnoleg a ddefnyddiwyd i’w creu flynyddoedd yn ôl. Mae Cynnal bellach yn cynnig gwasanaeth i ddiweddaru’ch logo, gan ddefnyddio rhaglenni modern. Mae ansawdd y ddelwedd yn llawer gwell, ac yn gwneud eich logo edrych yn well ar unwaith.
 
Rydym hefyd yn cynnig gwaith celf i ddylunio logo newydd.
 
Os oes gan eich ysgol lun neu syniad o’r hyn sydd ei angen arnoch chi, yna cysylltwch â ni!