DARLLEN

Y DDRAIG!

Dyma adnodd sy’n cynnwys 14 o destunau darllen a deall cyffrous sydd wedi eu creu gan ddisgyblion dan arweiniad yr awdures Bethan Gwanas. Bwriad y testunau fydd cynnig profiadau byw i’r darllenydd yn ogystal ag ehangu dealltwriaeth y disgyblion mewn amrywiaeth o themâu trwy ddarllen deunyddiau trawsgwricwlaidd. Mae’r testunau hefyd yn ymateb yn uniongyrchol i fframwaith Llythrennedd y Llywodraeth, a gobeithir y byddant yn fodd hwylus o baratoi ar gyfer y Profion Llythrennedd Cenedlaethol.

Ar gael am ddim ar iPad

GWELD YR ADNODD