CYNLLUN
DATBLYGU
UNIGOL

Er mwyn hwyluso’r broses o gynnal Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) ac o gwblhau adolygiadau blynyddol mae Cwmni CYNNAL ynghyd â gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol & Chynhwysiad, Gwynedd ac Ynys Môn, wedi sefydlu system unigryw ac arloesol ar-lein lle bydd y rhieni a chyfranwyr eraill yn gallu cael mynediad at CDU disgyblion, cyfrannu i’r cyfarfodydd, a darllen yr adroddiadau terfynol ar-lein, gan arbed amser a chostau llythyru a phostio.

Mae’r system CDU yn hollol ddiogel gan fod pob defnyddiwr hefo enw cyfrif a chyfrinair mynediad preifat a dim ond yn cael mynediad i wybodaeth sy’n berthnasol ym mhob achos.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan CDU drwy glicio yma.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:

4 + 12 =