CYD-DDIBYNIAETH
ORGANEBAU

Adnodd hanfodol ar gyfer CA2 yn bennaf. Mae’n cyflwyno’r agwedd “Cyd-ddibyniaeth organebau” o gwricwlwm Gwyddoniaeth CA2, ac mae wedi ei strwythuro i adlewyrchu’r meysydd yn y cwricwlwm:

– Bodau dynol
– Ymarfer ac iechyd
– Organebau byw yn eu hamgylchedd
– Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar yr hyn sy’n tyfu

Mae’r ap wedi ei ddylunio fel un gellir ei ddefnyddio o flaen dosbarth gan athro, neu gan ddisgyblion yn unigol.

Mae’r ap yn cynnwys gwybodaeth, animeiddiadau a gweithgareddau i ddiddori, herio a chymhwyso gwybodaeth y disgyblion.

Ar gael am ddim ar iPad, iPhone a Chyfrifiaduron Mac

GWELD YR ADNODD