CIP AR

FATHEMATEG

Adnodd rhyngweithiol sy’n ymdrin â’r cynnwys a geir yn y ‘Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol’. Mae’n cynnwys clipiau ysgrifennu animeiddiedig byr sy’n esbonio sut i fynd i’r afael â chwestiwn a’i ateb, gyda thaflenni gwaith. Addas ar gyfer disgyblion CA2 a CA3.

  • Clipiau animeiddiedig sy’n esbonio sut i fynd i’r afael â chwestiwn a’i ateb.
  • Mae’r clipiau yn cynnwys enghraifft weledol o’r sgil mathemategol ynghyd a llais yn esbonio.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Ysbrydoli, cyffroi a herio dysgwyr
  • Taflen waith ar-lein ac i’w lawrlwytho fel PDF

I lawrlwytho daflen wybodaeth, cliciwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD