SYSTEM TCC

Mae CYNNAL bellach yn cynnig System TCC (Teledu Cylch Cyfyng) fel rhan o’i bortffolio helaeth o wasanaethau a ddarperir i ysgolion.

Gall CYNNAL gynnig cynnyrch o ansawdd ddibynadwy ar gyfer pob camerâu sefydlog, cromennog a Zoom yn ogystal â systemau dvr.

Mae Teledu Cylch Cyfyng yn cael ei ddefnyddio’n helaeth i ddiogelu ein hysgolion a’n lles personol ac mae’n dod yn ased amhrisiadwy os bydd rhywbeth yn digwydd.

Felly, p’un a ydych yn ystyried un camera sefydlog neu system gymhleth gyda nifer o gamerâu, gallwn ddarparu dyfyniad cystadleuol a gosodiad proffesiynol.

Cysylltwch â Cynnal heddiw am fanylion pellach.

GALERI

LLUNIAU