BUSNES
AR WAITH

Adnodd ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Busnes TGAU, BTEC a Lefel A yn cynnwys 18 o gyfweliadau ar ffurf fideo a gweithgareddau rhyngweithiol, fydd yn dangos dealltwriaeth o feysydd busnes amrywiol.

  • Rhennir yr adnodd yn 6 uned.
  • Mae pob uned yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol hunan farcio, i ehangu’r hyn a ddysgir yn yr adnodd.
  • Mae pob uned yn cynnwys 3 fideo sy’n cynnwys cynrychiolaeth o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.
  • Cyd-fynd gyda’r maes llafur Astudiaethau Busnes, ac yn ateb gofynion TGAU, Lefel A a chyrsiau galwedigaethol.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

I lawrlwytho daflen wybodaeth, cliciwch yma.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

GWELD YR ADNODD